Nieuws

Laatste bedrijfs- & productnieuws
van Schuman Recycling.
Blijf op de hoogte!

Oud papier ophalen wordt duurder

Tijden veranderen. Waar men vroeger nog een zakcentje kon verdienen met het ophalen van uw oud papier, moet de inzamelaar tegenwoordig grif betalen om zijn papier gerecycled te krijgen. 

Ondanks het feit dat de markt voor oud papier in staat zou moeten zijn om goed te functioneren, blijkt papierrecycling nog geen sluitende businesscase. Het gratis ophalen van uw oud papier behoort dan ook definitief tot de verleden tijd. 

WAAROM MOET IK BETALEN?
Grootverbruikers konden tot voor kort gebruikmaken van het bulkvoordeel waardoor men het papier vaak nog gratis kwijt kon of er - afhankelijk van de sortering - soms zelfs nog iets voor kon ontvangen. Dat is eigenlijk wat nu verandert. Als kleinschalige aanbieder van oud papier verandert er voor u eigenlijk niets.

IS DE MARKT VOOR PAPIERRECYLING PLOTSELING VERANDERD?
Eigenlijk niet. Deze ontwikkeling werd al eerder in gang gezet, maar u merkte er maar deels iets van. Een en ander is in een stroomversnelling terechtgekomen nadat China de grenzen sloot voor oud papier en ander afval. Dit betekent natuurlijk niet dat China nu als 'schuldige' aangewezen moet worden. We worden meer zelf verantwoordelijk voor ons afval en moeten dus over naar een circulaire economie. Zo simpel is het!

China was tot 2016 jarenlang de grootste afvalimporteur van de wereld. Het land importeerde lange tijd jaarlijks een dikke 50% van het wereldwijde afval (in 2016 met 7,3 miljoen ton zo'n 56% van de mondiale afvalproductie). Met de grootste bevolking van de wereld was China lang uitsluitend op economische groei gefocust. Echter heroverwoog China haar beleid in het tweede decennium van deze eeuw met als resultaat dat per 1 januari 2018 de grenzen volledig gesloten werden voor maar liefst 24 verschillende afvalsoorten als textiel, kunststof en oud papier.

WAT GAAT HET OPHALEN VAN OUD PAPIER ME NU KOSTEN DAN?
In principe hoeft u niets te veranderen in de wijze waarop u uw oud papier aan ons aanbiedt, maar sortering biedt voordelen. De kosten die wij in rekening brengen hangen namelijk af van de papiersoort en de grootte van de container. Wij spreken de exacte tarieven vooraf met u af.

SORTERING OUD PAPIER VOLGENS EN643
In 2001 stelde de EU het standaardiseringsdocument EN643 op voor papiersoorten op. Hierin vindt u de betreffende categorie├źn oud papier. Aanbieden van uw oud papier volgens deze sortering levert u zeker voordeel op.